TAKAISIN TYÖELÄMÄÄN

Takaisin työelämään-hanke on Rauman Seudun Työnhakijat ry:n työllisyyspoliittinen hanke. Hankkeessa työskentelee hankevastaava ja hanketyöntekijä.

Hanke työllistää työnhakijoita yhdistyksen toimintakeskuksella ja yhteistyökumppaneiden toiminnoissa, sekä tukee työllistymistä avoimille työmarkkinoille muun muassa seuraavanlaisin keinoin:


Takaisin työelämään-hanke on jatkoa aiemmalle työllisyyspoliittiselle hankkeelle, joka sai alkunsa vuonna 2011. Hankkeen kautta yhdistyksen toimintakeskuksen eri tehtäviin on työllistynyt vuosittain noin 70 henkilöä joko työkokeiluna tai palkkatuetusti. Työvoimapalveluiden kautta ohjautuneet tai omatoimisesti töihin hakeutuneet työntekijät ovat voineet hankkia työelämän osaamista ja parantaa ammattitaitoaan esimerkiksi kokkina, keittiöapulaisena, siistijänä, toimistotehtävissä, kuljetuspuolella, kirpputorilla, ompelimossa, IT-tehtävissä, mökkitalkkarina tai entisöinti- ja maalaustehtävissä.

Hankkeen kautta työllistyvät työntekijät ovat useimmiten pitkäaikaistyöttömiä tai heikossa työmarkkina-asemassa. Toimintakeskuksella työskentelee vuosittain myös kymmeniä maahanmuuttajataustaisia henkilöitä sekä nuoria pitkäaikaistyöttömiä, joiden elämäntilanne nähdään erityisen haastavana. Työntekijöiden tehtävät räätälöidään työsuhteen alkaessa henkilön osaamisen ja yhdessä asetettujen tavoitteiden mukaan. Lähtökohtana hankkeessa on yksilön ammatillisuuden lisääminen ja sekalaisten taitojen opettaminen, joita avoimille työmarkkinoille työllistyminen edellyttää.

Lataa tulostettava esite täältä!


Hankkeeseen osallistuvilla on myös mahdollisuus kouluttautua Valo-valmennuksen kautta. Opinnot räätälöidään yksilöllisesti.

Ilse Vauhkonen                                         Ulla-Mari Piipponen
Hankevastaava                                           Työhönopastaja
Hankehallinta, työhönotto                       puh. 050 352 3736
puh. 045 279 5969
                    

te-toimisto-logo

TE-palveluiden aineistot ja lomakkeet löydät täältä!