SUUNTA DUUNIIN

Suunta duuniin-hanke on Rauman Seudun Työnhakijat ry:n työllisyyspoliittinen hanke. Hankkeessa työskentelee hankevastaava.

Hanke työllistää työnhakijoita yhdistyksen toimintakeskuksella ja yhteistyökumppaneiden toiminnoissa, sekä tukee työllistymistä avoimille työmarkkinoille muun muassa seuraavanlaisin keinoin:


Suunta duuniin-hanke on jatkoa aiemmalle työllisyyspoliittiselle hankkeelle, joka sai alkunsa vuonna 2011. Hankkeen kautta yhdistyksen toimintakeskuksen eri tehtäviin on työllistynyt vuosittain noin 70 henkilöä joko työkokeiluna tai palkkatuetusti. Työvoimapalveluiden kautta ohjautuneet tai omatoimisesti töihin hakeutuneet työntekijät ovat voineet hankkia työelämän osaamista ja parantaa ammattitaitoaan esimerkiksi kokkina, keittiöapulaisena, siistijänä, toimistotehtävissä, kuljetuspuolella, kirpputorilla, ompelimossa, IT-tehtävissä, mökkitalkkarina tai entisöinti- ja maalaustehtävissä.

Hankkeen kautta työllistyvät työntekijät ovat useimmiten pitkäaikaistyöttömiä tai heikossa työmarkkina-asemassa. Toimintakeskuksella työskentelee vuosittain myös kymmeniä maahanmuuttajataustaisia henkilöitä sekä nuoria pitkäaikaistyöttömiä, joiden elämäntilanne nähdään erityisen haastavana. Työntekijöiden tehtävät räätälöidään työsuhteen alkaessa henkilön osaamisen ja yhdessä asetettujen tavoitteiden mukaan. Lähtökohtana hankkeessa on yksilön ammatillisuuden lisääminen ja sekalaisten taitojen opettaminen, joita avoimille työmarkkinoille työllistyminen edellyttää.


Hankkeeseen osallistuvilla on myös mahdollisuus kouluttautua opinnollistamisen kautta. Opinnot räätälöidään yksilöllisesti.

Ilse Vauhkonen                                         
Hankevastaava                                           
Hankehallinta, työhönotto                       
puh. 045 279 5969       

            

te-palvelut logo