MEDIAPAJA

logo

Aiheuttavatko sähköiset palvelut päänvaivaa ja turhautumista? Mediapaja auttaa.

Mediapaja-hanke

Mediapaja-hanke on STEA:n kolmevuotinen hanke (2021-2023). Tavoitteena on kehittää yhdistyksen omaa toimintaa tuomalla digitalisaatio osaksi palveluita sekä tarjota neuvontaa, opastusta ja koulutusta sähköisten palveluiden ja omien laitteiden käytössä työttömille sekä yhdistyksen omalle henkilökunnalle ja vapaaehtoisille. Mediapajaa tukee myös Rauman kaupunki.

STEA-avustuksilla rahoitetaan sosiaali- ja terveysjärjestöjen yleishyödyllisten, terveyttä ja hyvinvointia edistävien hankkeiden toimintaa. Hanke työllistää yhden osa-aikaisen mediapajaohjaajan.

Lue lisää STEAsta!

Lataa tulostettava esite täältä!

logo

Mediapaja tarjoaa:

* neuvontaa, tukea ja opastusta digitaalisten palveluiden ja laitteiden käyttöön. Mediapaja edistää, lisää ja ylläpitää asiakkaiden taitoja sekä tukee arjesta selviytymistä ja ehkäisee digitalisaatiosta syrjäytymistä.

* yhdistykselle uudenlaisen palvelumuodon, jossa voi ohjatusti ylläpitää ammattitaitoa ja kehittyä koulutuksen sekä työllistämisen keinoin. Mediapaja tarjoaa myös mahdollisuuden vapaaehtoistoimintaan sekä oppilaitosyhteistyöhön.

Mitä Mediapaja tekee?

* viestinnän ja markkinoinnin (ulkoinen ja sisäinen) kehittäminen teknologian ja digitalisaation keinoin. Viestintää kehittämällä tavoitetaan yhä enemmän asiakkaita yhdistyksen palveluiden piiriin ja tuetaan yhdistyksen muiden hankkeiden terveyttä ja toimintakykyä edistäviä tavoitteita

* yhdistyksen toiminnan kehittäminen digitaalitekniikan sekä henkilöstön koulutuksen avulla.

Mediapaja on avoinna maanantaista perjantaihin klo 9-15.

Kaipaatko neuvontaa sähköisten palveluiden käytössä tai apua oman laitteesi (tietokone, puhelin) käytön kanssa? Ota rohkeasti yhteyttä.

Mediapajaohjaaja
p. 050 512 7404


Rauman Seudun Työnhakijat ry:n Mediapajan päivittäiseen toimintaan kuuluu:

  • Sisällöntuottaminen yhdistyksen somekanaville ja nettisivuille kirjoittamalla, valokuvaamalla ja videokuvaamalla
  • Yhdistyksen esitteiden ja mainonnan suunnittelu ja toteutus
  • Yhdistyksen tietotekniikkalaitteiston ylläpito ja huolto
  • Tiedonvälityksen tehostaminen
  • Informaatiotilaisuuksien sekä koulutusten järjestely ja niiden pito
  • Tiedonsiirtovälineiden henkilökohtainen käyttöopastus yhdistyksen työntekijöille
  • Erilaisten innovatiivisten ideoiden toteutus, uusien näkökulmien hyödyntäminen

mediapaja@raumantyonhakijat.com
p. 050 562 9690