Puheenjohtajan terveiset

Tervehdys kaikille.                                                                           

Vuosi 2020 jää varmasti kaikille mieleen kokemuksena, joka ei unohdu helpolla. Se tulee muuttamaan meitä monella tapaa vielä jatkossakin. Toisille korona pandemia ei tuonut mitään omaan elämään mullistavaa muutosta mutta toisille taas koronasta aiheutuneet fyysiset, henkiset ja taloudelliset kärsimykset ovat mittavia. Pelkona on se, että tavalla tai toisella tästä jää pysyviä haittoja vuosiksi eteenpäin

Rauman Seudun Työnhakijat ry:n toimintakeskus ei muiden lailla välttynyt koronan tuomilta muutoksilta. Yhdistys sulki toimintakeskuksen ovet yleisöltä pitäen kuitenkin lounaspalvelun, take awayn ja ruoka-aputoiminnan käynnissä. Nopeasti teimme suuriakin muutoksia toimintaamme niin, että asiakkaidemme palvelut voitiin turvata. Suurin osa tuetun työllistymisen piirissä olleista jäi 17.3 jälkeen kotiin ja osa henkilökunnasta siirtyi etätyöskentelyyn.

Epävarmuudesta ja pelosta huolimatta päätimme, että toimintakeskus ei sulje ovia kokonaan. Me emme antaneet pelolle valtaa vaan aloimme heti paitsi noudattamaan annettuja ohjeita myös kehittämään toimintaamme niin, että kaikille oli turvallista jatkaa työtä. Lomautuksilta ei kuitenkaan vältytty. Pystyimme jakamaan työtehtävät siten, että asiakkaat saivat lounasta ja ruoka-apua aina tarvittaessa. Henkilökunta venyi työssään sellaisiin mittoihin, jota en osannut odottaakaan. Yhteen hiileen puhaltaminen ja toistemme kannustaminen auttoi jaksamaan. Suuret kiitokset siitä!

Positiivisena asiana pidän lisäksi sitä, että yhteistyö muiden toimijoiden kanssa tiivistyi. Päätimme yhdistää voimamme mm. ruoka-avun osalta. Aloimme muuttamaan toimintatapaamme toisiamme tukevaksi toiminnaksi, jossa asiakas saa mahdollisimman nopeasti apua. Se oli kriisityötä parhaimmillaan. Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa tuleekin olemaan tulevaisuudessa kehittämisen arvoista toimintaa, johon kannattaa satsata enemmän panoksia.

Etätyöskentely otti ensiaskeliaan yhdistystoiminnassa. Ensimmäistä kertaa olimme siinä tilanteessa, että jouduimme miettimään mitä toimintoja voidaan tehdä etänä ja miten asiakkaat saavat silti heille tarkoitetut palvelut. Heräsi monta kysymystä siitä, miten asiakkaita tavoitetaan? Miten he tavoittavat meidät?  Onko kaikilla mahdollisuus etäyhteyksiin? Onko osaamista? Millainen palvelu on hyvää ja tarkoituksenmukaista? Missä voimme auttaa? Koska on turvallista palata työpaikalle ja jne? Paljon kysymyksiä mutta vähän vastauksia! Varmaa on kuitenkin se, että etätyöskentely ja mm. teams kokoukset jäävät osaksi toimintaa ja niiden osuus tulee kasvamaan ja sitä kautta mm. kolmannen sektorin toiminta tulee nopeastikin kehittymään lisää. Digitalisaatiolla ja sen hyödyntämisellä oli tässä suuri merkitys. Tässä kohtaa olen ylpeä osaamisesta, jota meillä on!

Yhdistyksen toiminta supistui kuitenkin siinä määrin koronan aikana, että tulevaisuudessa joudumme miettimään toimintojamme hyvinkin tarkkaan. Omavastuut toimintamme pyörittämiseen nousivat koronasta johtuvista syistä liian suuriksi. Kassa uhkaa tällä menolla tyrehtyä mutta vastuut sen kantamisesta ei silti vähenny mihinkään. Tämä vaatii tarkkaa taloutta tulevaisuudessa.

Suomea alettiin taas avaamaan 1.6. lähtien pelon sekaisin tuntein. Ensimmäisenä avattiin ravintolat sekä muita yleisölle tarkoitettuja paikkoja. Myös kolmannen sektorin paikat, toimintakeskukset ja kuntouttavatyötoiminta sai jatkaa toimintaansa. Kiitettävästi ovat ihmiset noudattaneet suosituksia ja näin on saatu toistaiseksi pidettyä koronatartunta aisoissa. Tulevaisuudesta ei kukaan tiedä. Syksyllä voidaan taas analysoida enemmän. RST ry avasi ovensa muiden mukana ja pikkuhiljaa alamme palata takaisin arkeen mutta mihin arkeen?  Entiseen menoon ei heti ole paluuta, se meidän täytyy muistaa! Me emme voi unohtaa sitä, että kaikki se, miten me toimimme voi vaikuttaa kanssaihmisiin ja yhteiskuntaan. Toiminnan haavoittuvaisuus kriisin sattuessa on todistettu koronan voimalla mutta siitä huolimatta uskon, että tulevaisuus on valoisa ja KAIKKI JÄRJESTYY!

Kaikkea hyvää ja terveyttä kesään 2020

RAUMAN SEUDUN TYÖNHAKIJAT RY

ILSE VAUHKONEN

PUHEENJOHTAJA