Pro gradu irtisanotuista miehistä

Pro Gradu on laadittu Tampereen Yliopiston Porin Yksikköön, Yhteiskuntatieteiden tiedekunnalle. Sosiologiseen tutkimukseen painottuvassa työssä tulkitaan haastattelupuheen sisältämiä merkityksiä, ja analysoidaan työnsä menettäneen miehen tilannetta suhteessa työttömyyteen, sosiaalisiin suhteisiin ja maskuliinisuuteen. Tutkimuksen hypoteesi oli, että maskuliinisen identiteetin rakentaminen työn menetyksen jälkeen saattaa muodostua ongelmaksi, mutta toisaalta voi tarjota uudenlaisia tapoja tuottaa maskuliinisuutta ilman työsuhteesta kumpuavaa merkitysmaailmaa.

Tutkimuksen tuloksena selvisi, että työn menetyksen jälkeen maskuliinisen identiteetin tuottamisessa hyödynnetään erityisesti menneestä, pitkästä työurasta koettua kunniaa. Toisaalta myös perheelle omistautuminen työttömyysaikana, sosiaalisten suhteiden ylläpito ja yhteiskunnallinen aktiivisuus esiintyivät vahvasti tutkimushaastatteluissa maskuliinisuuden rakennusaineina. Haastateltavien puheesta oli tulkittavissa tarve olla hyödyksi niin yhteiskunnan kuin lähipiirin tasolla. Mikäli tämä tarve ei toteudu, voidaan ajatella että työnsä menettänyt mies kohtaa ongelmia, kuten osattomuuden tunnetta, mielenterveyden häiriöitä ja päihteiden väärinkäyttöä. Tulokset olivat kuitenkin monimuotoisia, sillä maskuliinisia diskursseja ja subjektipositioita oli löydettävissä eri haastatteluteemoista lukuisia.

Tutkimuksen voi ladata kokonaisuudessaan täältä:

http://urn.fi/URN:NBN:fi:uta-201710062547

Teijo Rantasen haastattelu tutkimukseen liittyen on luettavissa RST ry:n Mnää Kans -jäsenlehdessä.